Alarmeringsdienst met opvolgzorg BIG-beoefenaren vrijgesteld van omzetbelasting

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65170690.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|14-03-2017|alarmeringsdienstmetopvolgzorgbigbeoefenarenvrijgesteldvanomzetbelasting

Advertisements