Italiaanse procedure inzake kwijtschelding btw-schulden geoorloofd

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65170678.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|16-03-2017|italiaanseprocedureinzakekwijtscheldingbtwschuldengeoorloofd

Advertisements