Levering van bouwterrein en goodwill terecht in btw-heffing betrokken

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_8513755.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|07-03-2017|leveringvanbouwterreinengoodwillterechtinbtwheffingbetrokken

Advertisements