Belangenbehartiger eigenwoningbezitters die meehelpt bij verkoop verzekeringen, deelt niet in btw-vrijstelling

Belangenbehartiger eigenwoningbezitters die meehelpt bij verkoop verzekeringen, deelt niet in btw-vrijstelling
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de btw-vrijstelling voor verzekeringsdiensten niet geldt voor een consumentenorgani…
› Lees verder
Advertisements