Exploitant onroerende zaken die kopers aanbrengt verricht voor btw belastbare prestatie – TaxLive

Source: VN Vandaag details – TaxLive

Advertisements