HvJ EU: Overdracht onroerend goed ter kwijting belastingschuld geen btw-belaste prestatie – PwC Actueel

Op 11 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt dat er geen sprake is van een met btw belastbare levering van goederen onder bezwarende titel, wanneer de eigendom van onroerend goed door een btw-ondernemer aan de fiscus (rijk of lagere overheid) van een lidstaat wordt overgedragen ter voldoening van een …

Source: HvJ EU: Overdracht onroerend goed ter kwijting belastingschuld geen btw-belaste prestatie – PwC Actueel

Advertisements