Geen levering onder bezwarende titel schoolgebouw / geen aftrek voorbelasting

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65171346.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|09-05-2017|geenleveringonderbezwarendetitelschoolgebouwgeenaftrekvoorbelasting

Advertisements