TaxLive Levering school door gemeente vormt geen prestatie in het economisch verkeer

Levering school door gemeente vormt geen prestatie in het economisch verkeer
Hof Den Haag oordeelt dat er weliswaar sprake is van een prestatie verricht tegen een vergoeding, maar dat de door X …
› Lees verder
Advertisements