Herziening maatstaf van heffing btw bij niet-betaling / onevenredige beperking

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65171478.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|08-06-2017|herzieningmaatstafvanheffingbtwbijnietbetalingonevenredigebeperking

Advertisements