Gemeente mag btw voor bouw brede school geheel aftrekken

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65171633.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|23-06-2017|gemeentemagbtwvoorbouwbredeschoolgeheelaftrekken

Advertisements