Geen onderwijsvrijstelling voor examendiensten

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65172034.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|04-08-2017|geenonderwijsvrijstellingvoorexamendiensten

Advertisements