TaxLive Exploitatie gemeentelijke begraafplaatsen is geen overheidstaak

Exploitatie gemeentelijke begraafplaatsen is geen overheidstaak
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de aanleg, onderhoud en uitbreiding van de begraafplaatsen, alsmede de uitgifte van g…
› Lees verder
Advertisements