TaxLive Naheffingsaanslag omzetbelasting gehandhaafd omdat er sprake is van btw-fraude

Naheffingsaanslag omzetbelasting gehandhaafd omdat er sprake is van btw-fraude
Volgens Hof Amsterdam is het aannemelijk dat X bv wist dat zij (indirect) deelnam aan btw-fraude toen zij aanspraak m…
› Lees verder
Advertisements