Verzoek om teruggaaf btw is te laat respectievelijk in verkeerde tijdvak gedaan

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65172208.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|13-07-2017|verzoekomteruggaafbtwistelaatrespectievelijkinverkeerdetijdvakgedaan

Advertisements