Verplichte en facultatieve vrijstelling volgens A-G HvJ samen toepassen bij warmte-krachtkoppeling

Advocaat-generaal Tanchev concludeert dat art. 14 lid 1 onderdeel a en art. 15 lid 1 onderdeel c EG-richtlijn 2003/96…
› Lees verder
Advertisements