Btw-tarief terbeschikkingstelling wifi en levering flessengas op vakantiepark

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65180479.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|22-02-2018|btwtariefterbeschikkingstellingwifienleveringflessengasopvakantiepark

Advertisements