Pro rata / berekening aftrekbaar deel van voorbelasting op algemene kosten

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65180469.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|23-02-2018|prorataberekeningaftrekbaardeelvanvoorbelastingopalgemenekosten

Advertisements