Terbeschikkingstelling grond aan sportvereniging vormt verhuur en niet gelegenheid geven tot sportbeoefening

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen sprake is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Er is in casu spra…
› Lees verder