Geen verplichte herziening btw-aftrek bij langere leegstand onroerende zaken

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Portugal in strijd met het EU-recht handelt door te eisen dat de btw wordt herzi…
› Lees verder
Advertisements