Rechtbank handhaaft naheffingsaanslag omzetbelasting voor verkoop restvoorraad dvd’s

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X omzetbelasting had moeten afdragen over de op het moment van staking aanwezige rest…
› Lees verder
Advertisements